Huse con Aqua

Velkommen til Huse con Aqua's genvindingsafdeling & aktuelle kampagne 'Skrot er godt'

Det er nu muligt at ophugge de lystfartøjer, der i stigende grad er ved at fylde de danske havne.

Huse con Aquas genvindingsafdeling varetager al skrotning og genvinding af skibe og maritimt udstyr.

  • Vi rådgiver omkring de juridiske muligheder for, at havne på legal vis kan afhænde de skibe, der dels kan være en tikkende bombe for miljøet, dels forstyrrer havnenes ønske om at signalere en aktiv, levende og miljøbevidst maritime havn.
  • Vi har alle nødvendige miljøtilladelser til at varetage miljørigtig genvinding eller skrotning af farligt affald fra skibene.

  • Alle metaller bliver genanvendt, og uanvendeligt affald bliver deponeret eller destrueret efter lovens forskrifter.

Vi arbejder i øjeblikket på at etablere opmagasineringspladser i Jylland og på Sjælland ud over vores ophugningscenter ved Svendborg på Fyn.

Prisen for at skrotte en båd på 3 tons er ca. 10.000 kr. Se flere priseksempler
Regningen kan ofte sendes videre til ejeren, når bare formalia er opfyldt.

Vi glæder os til at servicere de enkelte havne, klubber og foreninger der ønsker bistand til at løse de problemer de står med i forbindelse med et stigende antal "ødebåde".

Kontakt os gerne uforpligtende for en snak om den bedst mulige løsning af jeres problem.

 


Kampagnen 'Skrot er godt'

Huse con Aquas genvindingsafdeling kører kampagnen 'Skrot er godt' fra 1. september 2014 til 1. april 2015.

'Skrot er godt' har fokus på ophugning af lystfartøjer og mindre erhvervsfartøjer.

'Skrot er godt' henvender sig til de havne og sejlklubber, der i stigende grad oplever problemer med at komme af med efterladte fartøjer.

'Skrot er godt' har til formål at rydde op til glæde for miljøet, de aktive sejlere og havnen.

 

Huse con Aqua

Huse con Aqua - adm. direktør Bent Kidmose - huseconaqua@gmail.com - 5182 4598