Huse con Aqua

Alle vores priser inkluderer oprydning/tømning af pladser, der skal bruges til andet formål.
Priser er excl. moms.

PRISEKSEMPLER  
Juridisk rådgivning og miljøvejledning time pris:   650,- 
Fjernelse og miljørigtig skrotning af joller op til 18 fod incl. transport   3.000,-
Fjernelse og miljørigtig skrotning og genindvinding af lystbåde 
Pr ton excl. transport
2.500,-
Ophugning af erhvervsfartøjer på pladsen, samt genindvinding af fartøjer op til 20 brutto register ton, herunder miljørigtig behandling og fjernelse af materialer
Priseksempel for 20 bruttoton erhvervsfartøj
99.000,-
Både i kommission er gratis
Pladsleje opkræves pr. halvår/fod
50,-
Formidling af salg  1,2 % af
salgsprisen

Der gives en rabat på 10 % ved aftaler om minimum ophugning af 10 enheder.

Undtagelsesvis opkøber vi også skibe, hvis skibet værdi vurderes højere end omkostninger til ophugning, eller hvis skibet er egnet til genopbygning. Når vi afgiver tilbud prissætter vi ikke kun efter skibets størrelse; men også efter "indhold" d.v.s. vi tager type og alder af maskineri, elektronik osv. med i overvejelserne.

 

Huse con Aqua

Huse con Aqua - adm. direktør Bent Kidmose - huseconaqua@gmail.com - 5182 4598